Výrobky

Certifikáty a osvědčení

Certifikát QMS

Certifikát SŘV (FPC)

Kamenivo pro drážní stavby

Osvědčení ČD 0-32

Osvědčení ČD 32-63

Politika IMS
ČSN EN ISO 14001:2005


Prohlášení

Frakce Prohlášení o vlastnostech Frakce Prohlášení o výrobcích
0-2

63-125

0-4
0-45 C

0-16
80-250

4-8
80-180

5-8
90-250

8-11
0-32 NS

8-16
0-32 NS

11-16
0-500

16-22
souhrnné PoS

32-63


2-5


0-32


0-45


0-56


0-63