Výrobky

Certifikáty a osvědčení

Certifikát QMS

Certifikat SŘV (FPC)
Kamenivo pro drážní stavby
Osvědčení ČD 0-32

Osvědčení ČD 32-63

Politika IMS
ČSN EN ISO 14001:2005


Prohlášení

Frakce Prohlášení o vlastnostech Frakce Prohlášení o výrobku
0-2

0-120

0-4
0-125

2-5
0-250

4-8
63-125

5-8
63-350

8-11
90-250

8-16
odval

11-16
LKN

11-22
MKZ 0-32 Gc

16-22
souhrnné PoS

16-32


32-63


0-32


0-45


0-63