provozovna Všechlapy

Provozovna Všechlapy patří mezi nejvýznamnější producenty drceného kameniva...

provozovna Měrunice

Provozovna Měrunice patří mezi nejvýznamnější producenty drceného kameniva...

provozovna Libá

Hlavním předmětem provozovny Libá je..

překladiště Bílina

Pro účely zvýšení kapacity velkoobjemových dodávek drážního kameniva bylo vybudováno překladiště kameniva...

Představení společnosti

Společnosti BASALT CZ s.r.o. a BASALT s.r.o. jsou dceřiné firmy zahraničního společnosti BAG se sídlem v Linci nad Rýnem.

Společnosti se zabývají těžbou a zpracováním přírodního kamene na provozovnách Všechlapy, Libá a Měrunice. Dobývaným nerostem je čedič a hlavními produkty drtě a štěrky pro stavebnictví a zejména pro stavby infrastruktury.

provozovna Všechlapy překladiště Bílina provozovna Měrunice provozovna Libá

Výrobky

  • kamenivo do betonu
  • kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
  • kamenivo pro malty
  • kamenivo pro nestmelené směsi    a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
  • kamenivo pro kolejové lože
  • přírodní kamenivo pro stavební účely
  • další....